KORREPETÁLÁS

B U D A P E S T   X I .   K E R Ü L E T É B E N

 

MATEMATIKA

Elsősorban általános és középiskolások részére indulnak
órarendhez igazodó, egyfős foglalkozások.

 

Általános iskolai tanulók tanév közbeni fejlődésének figyelemmel kísérése.

Az iskolában vett tananyaggal való lépéstartás segítése.

Házi feladatok elkészítésének ellenőrzése, segítése.

Iskolai versenyre való felkészítés.

Nyáron: szinten tartó foglalkozások, pótvizsgára való felkészítés.

 

ANGOL NYELV

Iskolai, illetve magántanulók számára lehetőség nyílik
az angol nyelv tanulására, gyakorlására, akár tanfolyami keretek között.

 

Iskolák nappali, esti, illetve levelező tagozatos diákjainak a felzárkózottság kontrollálása.

Házi feladatok elkészítésének ellenőrzése, segítése.

Iskolai versenyre való felkészítés.

Nyáron: szinten tartó foglalkozások, pótvizsgára való felkészítés.

Egyéni nyelvtanulók felkészítése alap-, közép és felsőfokú államilag elismert nyelvvizsgákra.

 

NÉMET NYELV

Iskolai, illetve magántanulók számára lehetőség nyílik a
német nyelv tanulására, gyakorlására, akár tanfolyami keretek között.

 

Iskolák nappali, esti, illetve levelező tagozatos diákjainak a felzárkózottság kontrollálása.

Házi feladatok elkészítésének ellenőrzése, segítése.

Iskolai versenyre való felkészítés.

Nyáron: szinten tartó foglalkozások, pótvizsgára való felkészítés.

Egyéni nyelvtanulók felkészítése alap-, közép és felsőfokú államilag elismert nyelvvizsgákra.

 

 

 

Név:
Jelszó:

.

www.molnarattila.hu

www.tmbt.hu

.